Získejte dotaci na pořízení solárního systému nebo tepelného čerpadla

V rámci 3. kola dotačního programu vypsaného Ministerstvem životního prostředí můžete jako vlastníci nebo stavebníci rodinného domu žádat o podporu při pořízení podporovaných efektivních zdrojů energie.

Na co lze dotaci čerpat?

 • Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za tepelné čerpadlo.
 • Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.
 • Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
 • Podporován je solární termický i fotovoltaický ohřev vody, s volitelnou možností podpory vytápění, a ohřev pomocí tepelného čerpadla
 • Příspěvek se vztahuje i na příslušenství a zapojení systému a na přípravu teplé vody s přitápěním.

Výše dotace

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody - 100.000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000,- Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000,- Kč
 • Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 

BONUS za využití více opatření

 • Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc.
 • Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus.
 • Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

PROJEKT a kompletní vyřízení podkladů k získání dotace

Pro účely vyřízení dotace Nová zelená úsporám spolupracujeme se zkušeným specialistou, který s vámi zkonzultuje nárok na dotaci a připraví pro vás veškeré podklady.