Získejte dotaci na pořízení solárního systému nebo tepelného čerpadla

V rámci 3. kola dotačního programu vypsaného Ministerstvem životního prostředí můžete jako vlastníci nebo stavebníci rodinného domu žádat o podporu při pořízení podporovaných efektivních zdrojů energie.

Výše dotace

V rámci dotace NZÚ můžete uplatnit až 50 % způsobilých výdajů. Konkrétně pak 60 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla a 35 000 Kč na pořízení solárního systému.

Pokud zkombinujete dotaci Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací, můžete využít nabízený bonus ve výši 20 000 Kč při kombinaci se zateplením rodinného domu a 10 000 Kč při kombinaci s instalací solárního systému.

Kompletní vyřízení dotace

Pro účely vyřízení dotace Nová zelená úsporám spolupracujeme se zkušeným specialistou, který s vámi zkonzultuje nárok na dotaci a připraví pro vás veškeré podklady.

Financování

Ve většině krajů je nutné celou výměnu nového kotle financovat z vlastních zdrojů a až následně obdržíte dotaci od kraje. To trvá i několik měsíců.