Vyměňte váš starý kotel za naše
 tepelné čerpadlo!

Splněním podmínek pro získání kotlíkové dotace můžete začít s realizací projektu a ušetřit na nákupu tepelného čerpadla až 130.000,-Kč! 

Kompletní vyřízení dotace - ZDARMA v rámci instalace TČ

Už při prvním kontaktu vám dokážeme sdělit, jestli na dotaci máte nárok. Pak vám vysvětlíme další postup a zašleme přehled toho, na co nesmíte zapomenout. Ať už se jedná o samotné podání žádosti, komunikaci s úřady nebo závěrečnou zprávu k proplacení dotace, vše vyřídíme za vás. 

Na co lze dotaci čerpat?

Nový zdroj tepla
  • tepelné čerpadlo - všechna naše tepelná čerpadla jsou zaregistrována v seznamu výrobků SVT pro dotaci
  • Dotace se vztahuje pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním s emisní třídou 0,1 a 2. 
  • Dotaci lze čerpat na rodinné, bytové domy a dokonce i rekreační objekty.

Kdo může o dotaci žádat?

  • V současné době jsou dva druhy podpory v programu "Kotlíková dotace".
  • Jedna pro nízkopříjmové skupiny a druhá pro ostatní.
  • Vlastníci a spoluvlastníci nemovitostí, kteří nespadají mezi domácnosti s nižšími příjmy, mohou využít kotlíkovou dotaci z Nové zelené úsporám. Výhodou je, že v rámci jedné žádosti mohou požádat i o další podporu jako třeba na zateplení nebo využití dešťové vody. Díky komplexnímu projektu navíc získají finanční bonus. 

Žádost o dotaci 
  • Přípravu žádosti a potřebných podkladů zajistíme ve spolupráci s vámi. 

Výše dotace

V rámci kotlíkové dotace můžete získat maximálně 130.000,-Kč.

Poptávka ZDARMA: